ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA NACZYŃ DOMÓZGOWYCH Z KOLOROWYM KODOWANIEM PPRZEPŁYWU


USG tętnic szyjnych i kręgowych to nieinwazyjne i bezbolesne badanie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, nie wymagające wcześniejszego przygotowania ze strony pacjenta. Technika badania opiera się na wykorzystaniu efektu Dopplera. Polega on na zmianie częstotliwości fali ultradźwiękowej po odbiciu od poruszających się krwinek. Zmiany te są rejestrowane przez aparat USG i przetwarzane na obraz, prezentowany następnie na monitorze.
Badanie USG metodą Dopplera to podstawowa metoda diagnostyki patologicznych zmian w tętnicach szyjnych. Badanie można bezpiecznie powtarzać w przypadku monitorowania stopnia zwężenia. Na podstawie rejestrowania prędkości oraz kierunku przepływu krwi możliwe jest wykrycie niedrożności lub zwężeń tętnic, określenie ryzyka udaru mózgu, diagnostyka zawrotów głowy, szumów usznych itp. Włączenie w uzasadnionych przypadkach profilaktyki pierwotnej lub wtórnej opartej na zasadach EBM (medycyny opartej na faktach) znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób naczyniowych mózgu. Działania zapobiegające wystąpieniu niedokrwienia mózgu w przypadku stwierdzenia w USG zwężenia tętnic domózgowych obejmują: zmianę stylu życia (zaprzestanie palenia papierosów, zwiększenie aktywności fizycznej, zmianę diety), farmakoterapię (systematyczne przyjmowanie leków zaleconych zgodnie z indywidualnymi przyczynami chorób naczyniowych występującymi u badanego pacjenta, na przykład- leki przeciwpłytkowe, obniżające krzepliwość krwi, hipotensyjne, przeciwcukrzycowe, obniżające poziom cholesterolu), leczenie operacyjne -endarterektomia (operacyjne usunięcie zmian miażdżycowych) lub stentowanie (przezskórna angioplastyka z założeniem stentu rozszerzającego zwężony miażdżycowo odcinek tętnicy), na które będą kierowani chorzy ze zwężeniem tętnic szyjnych przekraczającym 50-70%. Skuteczność endarterektomii w prewencji udarów mózgu potwierdziły wieloośrodkowe badania europejskie ( ECST-European Carotid Surgery Trial) i amerykańskie ( NASCET- North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial).
Działania profilaktyczne są niezwykle istotne, gdyż blaszki miażdżycowe usytuowane w tętnicach szyjnych i kręgowych powiększają się i prowadzą do postępującego zwężenia światła naczynia, co może spowodować zamknięcie przepływu krwi do centralnego układu nerwowego i w efekcie jego niedokrwienie. Po włączeniu działań prewencyjnych należy bezwzględnie monitorować stopień zwężenia tętnic szyjnych.
Sprzęt na którym powinno się wykonywać badania dopplerowskie tętnic domózgowych musi być wysokiej klasy, oferować możliwość bardzo dokładnych pomiarów stopnia zwężenia tętnic, szybkości przepływu krwi w naczyniach oraz ocenę wyglądu naczynia krwionośnego i blaszki miażdżycowej. Umożliwi to uzyskanie wiarygodnych wyników badań, a co za tym idzie-zapewni bezpieczeństwo pacjentom.

Wskazania do badania USG
 • osoby starsze, po 65 roku życia
 • pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, chorujący na cukrzycę
 • palacze tytoniu
 • osoby otyłe
 • przebyty udar mózgu
 • przebyte przejściowe epizody niedokrwienia mózgu
 • zawroty głowy
 • utraty przytomności w wywiadzie
 • zaburzenia widzenia, mowy lub inne deficyty neurologiczne, wynikające z niedokrwienia centralnego układu nerwowego
 • genetyczne obciążenie rodzinnym występowaniem chorób naczyniowych
 • planowane operacje chirurgiczne szczególnie naczyniowe np.
  - wszczepienie pomostów naczyniowych tzw. by-passów
  - angioplastyka tętnic wieńcowych
  - operacja tętniaków aorty
 • szmer skurczowy nad naczyniami szyjnymi

H&BC wyposażone jest w innowacyjny aparat USG do wykonywania badań naczyniowych.
            Umożliwia on badanie Duplex Doppler w połączeniu z kolorowym obrazowaniem przepływu i zastosowaniem Dopplera Mocy. Opcje konieczne do wiarygodnego badania tętnic domózgowych obejmują: możliwość oceny dokładnego przebiegu naczynia z przepływającą krwią, oceny widma i prędkości przepływającej krwi, indeksów PI i RI. Kiedy jednocześnie wykorzystuje się wszystkie opcje (2D, Doppler impulsowy i kolor), używamy określenia Triplex. Takie badanie wymaga zaawansowanego technicznie ultrasonografu, gdyż wysyłanie i przetwarzanie ech wymaga dużo czasu i dużej mocy obliczeniowej aparatu. Aparat posiada również opcję zwiększającą liczbę linii i szybkość przetwarzania obrazów, co poprawia stosunek sygnału do szumu, cyfrowy system korekcji i optymalizacji obrazu oraz cyfrowy system kształtujący wiązkę ultradźwiękową, co zwiększa rozdzielczość, kontrast i dynamikę, system umożliwiający badanie przepływu w czasie rzeczywistym niezależnie od różnych echogeniczności tkanek, cyfrową architekturę systemu, która umożliwia bardzo szybkie przetwarzanie obrazów.
            Wysoka jakość sprzętu gwarantuje pacjentom diagnostykę na najwyższym światowym poziomie.
 

realizacja: Bartosz Pęcherz